Hvem og hvad er vi?

Non profit - frivillig forening

Formål / grundlag for foreningen - se formåls paragraffen

Beskrivelse:

"Teams & Skype for Business Brugergruppen er udsprunget fra Avaya Brugergruppen og trækker derfor på mange års erfaring, opbygget i denne brugergruppe. Teams & Skype for Business brugergruppen har fortsat et meget tæt samarbejde med Avaya Brugergruppen.

Brugergruppens fornemmeste opgave er at danne netværk ved at formidle informationer og erfaringer mellem medlemmerne og leverandører, hovedsageligt ved hjælp af 2 til 3 årligt tilbagevendende begivenheder, så som:

  • Brugerdage
  • Temadag
  • Online
  • events
  • Ignite
Gruppen består af repræsentanter for virksomheder, institutioner og offentlige organisationer, som ejer/bruger eller påtænker anskaffelse af en Teams eller Skype for Business løsning. Leverandører kan ikke umiddelbart være medlem af gruppen, men inviteres til de forskellige arrangementer. Som eksempler på medlemsvirksomheder kan nævnes Statens IT, Sikkerhedsstyrelsen, Aarhus Universitet, Grundfos, Danske Bank og 3x34 Transport"

Års events?

Brugerdage

Brugerdagene er en 2 dages konference bygget op over et antal indlæg/workshops og en leverandør udstilling. Vores erfaringer viser at dette giver det bedste opbygning af netværk og sparring mellem vores medlemmer og medlemmer/leverandører. Vi har tidligere været 120 deltagere fordelt på både medlemmer og leverandører. De sidste gange har vi været omkring 80 deltagere. Brugerdagene afholdes i oktober/november - gerne centralt i landet.

Temadag

Temadag er et endags arrangement som gennem indlæg/virksomhedsbesøg/workshops belyser et tema. Temaet vælges ud fra tilbagemeldinger fra medlemmerne. Typisk er vi omkring 60 personer (heraf kun enkelte leverandører, relateret til tema). Temadagen afholdes i april/maj.

Online events

Er Teams møder der forsøges afholdt 2 gange om året efter behov og emner. Har du som medlem emner der kunne være interessante, så tip bestyrelsen.

Møderne afvikles i samarbejde med UC Change.

Ignite

Brugergruppen deltager i Microsoft Ignite på en fællestur hvor vi rejser sammen såvel medlemmer som leverandører. Brugergruppens formål med deltagelsen er:

  • At sikre at vi i vores netværk får seneste viden omkring produkterne
  • At styrke vores netværk mellem medlemmer og medlemmer/leverandører.
  • At sikre at vores netværk udbygges til også at have kontakter i, og viden om Microsofts organisation.

Forventninger til dig som medlem eller leverandør

Som medlem forventer vi at I deltager aktivt i, at netværke, dele viden og erfaringer.

Som leverandør forventer vi at I deler viden omkring jeres erfaring og produkter, samt deltager aktivt i foreningens events.